De saunagang

Het gebruiken van een Finse sauna

De werking en het effect van een saunabad op de “juiste” wijze vindt u hier.

Hoewel ieder vrij in is om de saunagang op eigen manier in te vullen, kunt u dit schema gebruiken als leidraad. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat bij het afwijken van de stappen, zeker wat betreft het afkoelen, warmtestuwing in het lichaam kan ontstaan waardoor men onwel kan worden.

Hygiëne is ook zeer belangrijk, daarom wordt aangeraden badslippers te dragen en vooraf het toilet te bezoeken.

Lees hieronder onze 8 stappen voor uw saunagang!

 

 

Stap 1

Douchen

Een saunagang begint altijd met een warme douche. Hygiëne is erg belangrijk.

Stap 2

Afdrogen

Dit moet worden gedaan om straks in de sauna de hete lucht op de huid te kunnen toelaten. Zou men nat de cabine ingaan dan wordt het zweten tegengegaan. Ook is dit zeer hinderlijk voor de andere gebruikers omdat de banken waarover men heenstapt, of op gaat liggen, nat worden.

Stap 3

Warm voetenbad (5 tot 10 minuten)

Een zeer essentieel onderdeel van een sauna-gang is het warme voetenbad. Middels het warme water wordt het bloed in de voeten op een hogere temperatuur gebracht en daarmee het lichaam voorbereid op de sauna. De haarvaten worden via het zenuwstelsel verwijd.

Stap 4

Sauna (6 tot 15 minuten)

Beginnend kan men op de onderste bank plaatsnemen. Zitten of liggen naar wat men wilt, maar met de voeten op gelijke hoogte als de billen. Hierdoor warmt men gelijkmatiger op. De badslippers moeten in verband met hygiëne buiten de cabine blijven, dan wel op de vloer.
Geoefende saunagangers klimmen vaak naar de hogere banken om daar te gaan zitten of liggen. Altijd dient eerst een handdoek of badlaken uitgespreid te worden. De banken kunnen warm aanvoelen maar ook hier geldt dat hygiëne belangrijk is.

De minimale saunaduur is 6 minuten. Dit is nodig om alle poriën goed te laten openen zodat de zweetklieren hun werk kunnen gaan doen. Zou men deze tijd niet afwachten dan is er een kleine kans op warmtestuwing omdat het lichaam de opgenomen warmte nog niet kan afvoeren. De maximaal aanbevolen tijd is 15 minuten waarvan de laatste 2 minuten zittend, meestal op de onderste bank. Vooral als men gelegen heeft zou men duizelig kunnen worden. Door even te gaan zitten kan het lichaam weer aan de verticale houding wennen.

Stap 5

Koud luchtbad (1 tot 5 minuten)

Na het heteluchtbad komt het koude luchtbad. De longen staan klaar om volop zuurstof op te nemen waar het lichaam nu om vraagt. Dit luchtbad kan men nemen door naar buiten te gaan. Eén of enkele minuten. In Finland krijgt men dit bad vaak vanzelf, tussen het verlaten van de saunahut en het bereiken van het meer waarin zij zich afkoelen.

Stap 6

Koud afspoelen (zo mogelijk dompelbad)

Als er geen meer voorhanden is dan kunt u eerst een koude douche nemen. Ook wordt de afkoelslang veel gebruikt. Begin bij uw linkervoet en werk dan langzaam omhoog.
Nadat al het zweet afgespoeld is kan er een koud dompelbad genomen worden. Het is erg belangrijk dat er goed afgekoeld wordt!

Stap 7

Warm voetenbad (5 tot 10 minuten)

Een saunagang eindigt altijd weer met een warmvoetenbad. Het afgekoelde lichaam wordt zo geleidelijk op aangename temperatuur gebracht. De warmte trekt in het lichaam omhoog.
Als men tijdens het voetenbad weer iets begint te zweten dan moet beslist punt 6, gevolgd door punt 7, herhaald worden! Dit in verband met mogelijke warmtestuwing.

Stap 8

Rust

Voordat de saunagang herhaalt wordt moet er voldoende gerust worden. In deze pauze kan meteen het vocht worden aangevuld door iets te drinken.

Bezoek onze showroom